Congrés: El monument tardoromà de Centcelles: dades, context, propostes

L’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF), amb el patrocini del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (PIAC) organitzen entre els dies 28 i 30 de juny de 2022 el congrés “El monument tardoromà de Centcelles: dades, context, propostes“.

Aquest Congrés vol plantejar de manera completa el tema de la naturalesa i finalitats d’un monument difícil d’interpretar i d’explicar, i sobre el qual s’han fet diverses hipòtesis. Amb la presència activa d’alguns dels màxims especialistes en les diverses disciplines (arqueològiques, històriques, artístiques, teològiques), el congrés vol ser obert i rigorós, caracteritzat per ponències innovadores i, sobretot, pels diàlegs científics entre tots els participants.

Programa

Inscripcions