Primer curs (60 ECTS)

Codi Assignatura  ECTS Professor/a
1110B OB Teologia Fonamental  6.0 Dr. JM Bravo
1102B OB Fenomenologia de la Religió (*) 4.0
1103B OB Sociologia de la Religió (*) 4.0
1104B OB Història de la Filosofia I (*) 4.0
1105B OB Antropologia filosòfica (*) 4.0
1109B OB Ètica (*) 4.0
1111B OB Introducció al Nou Testament  4.0 Llic. Antoni Pérez  de Mendiguren
1112B OB Introducció a l’Antic Testament (*) 4.0
1113B OB Història de la Filosofia II (*) 4.0
1114B OB Introducció a la Teologia (*) 4.0
1115B OB Història de l’Església I  4.0 Dr. Andreu Muñoz
1116B OB Psicologia de la Religió (*) 4.0
2105B OB Metafísica  4.0 Llic. Vicenç Ribas
0311B LL Llatí cristià I (*) 4.0
0321B LL Grec Bíblic I (*) 4.0
0331B LL Hebreu Bíblic I (*) 4.0
3221B OP Lectura de l’evangeli segons Joan 2.0 Dr. Joan Ferrer
3223B OP Els llibres de la història d’Israel 2.0 Dr. Joaquim Malé
3227B OP La geografia a Terra Santa
(Aquesta assignatura es realitza participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent)
2.0 Llic. Antoni Pérez  de Mendiguren

(*) ASSIGNATURES QUE NO S’IMPARTIRAN DURANT EL CURS 2023-2024.
OB: assignatura obligatòria // OP: assignatura optativa // LL: Llengua clàssica

Cal cursar un mínim de 6 ECTS d’assignatures optatives en el transcurs del Batxillerat en Ciències Religioses. També cal escollir una llengua clàssica (Llatí cristià / Grec Bíblic / Hebreu Bíblic) i cursar-la durant dos cursos acadèmics (8 ECTS en total).

Durant un curs acadèmic l’alumne/a no pot cursar més de 60 ECTS.

  Horaris Batxillerat curs 2023-2024.

NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient.