Formació Permanent del Professorat

Cursos reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari

CURS 2023-2024
Primer quadrimestre

HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA ANTIGA I MEDIEVAL (40 hores) – Dr. Andreu Muñoz
Sessions (dies): (Dimarts) Del 26 de setembre de 2023 al 16 de gener de 2024. Horari: 18.00 – 19.40 h.

FAMÍLIA I COMPORTAMENT HUMÀ (40 hores) – Llic. Concepció Palacín
Sessions (dies): (Dijous) Del 28 de setembre de 2023 al 18 de gener de 2024. Horari: 18.00 – 19.40 h.
Segon quadrimestre
INTRODUCIÓ AL NOU TESTAMENT (40 hores) – Llic. Antoni Pérez de Mendiguren
Sessions (dies): (Dilluns) Del 5 de febrer al 3 de juny de 2024.
Horari: 18.00 – 19.40 h
PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ (40 hores) – Llic. M. Teresa Muñoz
Sessions semipresencial (dies): (Dijous) Del 8 de febrer al 6 de juny de 2024. Horari: 18.00 – 19.40 h.
MUSEOLOGIA CRISTIANA I PATRIMONI (40 hores) – Dra. Clara Cecalupo i Dr. Andreu Muñoz
Sessions semipresencial (dies): (Dijous) Del 8 de febrer al 6 de juny de 2024. Horari: 18.00 – 19.40 h.
Estiu 2024
LECTURA DE L’EVANGELI SEGONS JOAN  (25 hores) – Dr. Joan Ferrer
Sessions: Del 8 al 12 de juliol de 2024. Horari: 9.30 – 13.00 h.
ELS LLIBRES DE LA HISTÒRIA D’ISRAEL (25 hores) – Dr. Joaquim Malé
Sessions: Del 8 al 12 de juliol de 2024. Horari: 16.00 – 19.30 h.

Per obtenir el certificat corresponent calen dues condicions: A) Assistència al 80% de les sessions en les activitats presencials, i lliurament de les tasques periòdiques en els terminis establerts en les activitats semipresencials i no presencials. B) Superar l’avaluació, que pot tenir modalitats diverses: presentació d’un projecte, realització d’activitats al llarg de l’activitat formativa, o una prova específica.

  Cursos Formació Permanent del Professorat – Curs 2023-2024