Segon curs (60 ECTS)

 

 Codi   Assignatura   ECTS Professor 
2101B OB Misteri de Déu (*) 6.0
2102B OB Antropologia Teològica (*) 6.0
2107B OB Cristologia (*) 6.0
2018B OB Evangelis Sinòptics i Actes (*) 6.0
2103B OB Moral fonamental (*) 4.0
2104B OB Pentateuc i Històrics (*) 4.0
2109B OB Escatologia (*) 4.0
2110B OB Història de l’Església II  4.0
2113B OB Patrologia (*) 4.0
2120B OB Moral de la vida (*) 4.0
2106B OB Mariologia (*) 2.0
 1107B OB Metodologia teològica  2.0
2114B OB Ecumenisme (*) 2.0
0312B LL Llatí Cristià II (*) 4.0
0322B LL Grec Bíblic II  4.0 Llic. Antoni Pérez de Mendiguren
0332B LL Hebreu Bíblic II (*) 4.0
3221B OP Lectura de l’Evangeli segons Joan 2.0 Dr. Joan Ferrer
3223B OP Els llibres de la història d’Israel 2.0 Dr. Joaquim Malé
3227B OP La geografia de la Terra Santa
(Aquesta assignatura es realitza participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent)
2.0 Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

(*) ASSIGNATURES QUE NO S’IMPARTIRAN DURANT EL CURS 2023-2024.
OB: assignatura obligatòria // OP: assignatura optativa // LL: Llengua clàssica

Cal cursar un mínim de 6 ECTS d’assignatures optatives en el transcurs del Batxillerat en Ciències Religioses. També cal escollir una llengua clàssica (Llatí cristià / Grec Bíblic / Hebreu Bíblic) i cursar-la durant dos cursos acadèmics (8 ECTS en total).

Durant un curs acadèmic l’alumne/a no pot cursar més de 60 ECTS.

   Horaris Batxillerat curs 2023-2024.

NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient.