Lliçons inaugurals

J.M. Bravo Alarcón, Creativitat i sinodalitat. L’Església com a subjecte estètic teològic, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2023
J.M. Gavaldà Ribot, El matrimoni. Realitat humana d’amor i testimoniatge de la fe, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2022


X. Cortés Nadal
, 25 anys de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Evolució i història dels estudis eclesiàstics superiors a l’arxidiòcesi de Tarragona, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2021

 

C. Godoy Fernández, Els escenaris de la vida de sant Jeroni: de Roma a Terra Santa, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2020

 

E. Bueno de la Fuente, La misión universal en el dinamismo de la Iglesia local: un paradigma para la actividad pastoral, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2019

 

R. Vázquez Jiménez, La reforma de la Iglesia a la luz del movimiento ecuménico, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2018

D. Palau i Valero, Elements configuradors de la reflexió teològica pastoral. La Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2017
J. A. Goñi Beásoain de Paulorena, La misericòrdia de Dios en la celebració eucarística, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2016
X. Romero i Galdeano, La dinàmica de l’evangelització en la Missió Ad Gentes, Tarragona:  ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2015
A. Borrell Viader, Pau, cridat a ser apòstol, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2014
J. Planellas i Barnosell, Joan XXII i Pau VI en els anys del Vaticà II. Algunes claus per entendre l’obra conciliar, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2013
Mons. R. Berzosa Martínez, Dios no es mudo ni peligroso i un espejismo. Sigue hablando en los nuevos ateísmos, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2012
J. Queraltó Serrano, L’absolució general en la disciplina penitencial de l’Església. Fonament canonicoteològic, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2011
A. Martínez Subías, El patrimoni històric-artístic de l’Església, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2010
S. de Brocà i Tella, El Cristianisme i la Filosofia, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2008
J. Martí i Aixalà, L’Església de Tarragona al segle III a través de la Passió de Sant Fructuós, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2007
V. Ribas Canals, Teologia de la Història. Henri Irénné Marrou i Hnas Urs Von Balthasar, dues aproximacions, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2006
   

M. Porta Martínez, De l’home diluït s l’home crucificat. La filosofia de X. Zubiri com a alternativa al pensament postmodern, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2005

   

F. X. Morell i Rom, Els inicis del Secretariat Interdiocesà de Catequesi i la seva tasca formativa, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2004

J. Claver Caselles, L’Església Catòlica. 40 anys de compromís ecumènic, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2003
M. Barbarà Anglès, El procés de socialització i la formació en la societat i en l’Església, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2002
A. Muñoz Melgar, El Cristianisme a l’antiga Tarragona. Dels orígens a la incursió islàmica, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2001
N. Miracle i Figuerola, L’apologètica de Jaume Balmes, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 2000
R. Serra i Abellà, MYSTERIUM – ACTIO – VITA. Assaig d’interpretació teològica de la celebració sacramental, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 1999
M. M. Fuentes i Gasó, La Universitat Pontifícia de Tarragona (1897-1933), Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 1998
A. Puig i Tàrrech, La Bíblia a Catalunya, València i les Illes fins al segle XV, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 1997
J. Gil i Ribas, Una joiosa experiència eclesial. Assaig d’una anàlisi teològica del Concili Provincial Tarraconense, Tarragona:  ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 1996
Ll. Duch i Àlvarez, La pregunta religiosa avui, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 1995
M. Coll i Calaf, Déu té nom? La transcendència de Deu en la filosofia de Paul Ricoeur, Tarragona: ISCR Sant Fructuós – Arquebisbat de Tarragona 1994
Details