Estudis

L’alumne/a trobarà en el primer cicle de l’Institut (Batxillerat) un tractament complet i sistemàtic de les disciplines que configuren la Teologia catòlica: els grans tractats teològics, corresponents a les dimensions fonamentals de la fe cristiana; les introduccions i mètodes d’interpretació dels llibres que formen la Bíblia (Antic i Nou Testament); les necessàries reflexions a partir de l’Evangeli sobre les qüestions morals que afecten la vida personal i social; l’exposició de la història de les esglésies cristianes amb la seva vida específica i les seves formes d’organització i desenvolupament en les diverses èpoques de la Tradició cristiana. D’altra banda, en el currículum es presenta la base filosòfica i antropològica sobre la qual cal elaborar la reflexió teològica: al costat de la història de la filosofia, s’obre un camp especulatiu (Metafísica) i pràctic (Ètica Filosòfica), fonamentat epistemològicament, amb una atenció especial i primera sobre el fet de la religió. Aquest fet és tractat des dels angles filosòfic, fenomenològic, psicològic i sociològic.
En el segon cicle (Llicenciatura) l’alumne/a aprofundeix els coneixements adquirits, des de dues perspectives: les relacions entre el fet religiós i el medi cultural, social i científic vigent actualment, i l’aplicació del missatge cristià a la praxi pastoral de l’Església catòlica (catequesi, sagraments…). El cicle de Llicenciatura ofereix l’especialització en Cristianisme antic. L’alumne/a podrà aprofundir en els estudis de Patrologia, Arqueologia cristiana i Epigrafia. Amb l’assoliment de la Llicenciatura, es completen uns estudis que capaciten per a comprendre el cristianisme des de dins i per a entendre el fet de la religió en el món d’avui.

Aquí podeu descarregar-vos tant el programa d’estudis que s’ofereixen a l’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» i els horaris del curs 2023-2024.