Òrgans de govern

ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ (AUSP)

Gran Canceller
Emm. i Rvdm. Mons. Juan José Omella, Arquebisbe de Barcelona

Vice-Gran Canceller
Excm. i Rvdm. Mons. Dr. Joan Planellas i Barnosell, Arquebisbe de Tarragona i Primat

Rector
Dr. Armand Puig i Tarrech

Vicerector Acadèmic
Rvnd. Dr. Santiago Bueno Salinas

Professor de Dret Canònic de la Facultat de Teologia de Catalunya

Vicerector Administratiu
Rvnd. Dr. Ramon Cots Blay,

Professor d’Història de l’Església a la Facultat Antoni Gaudí

Secretari General
Rvnd. Llic. Miquel Ramon Fuentes,

Professor de Filosofia de la Natura a la Facultat de Filosofia de Catalunya

 

AUTORITATS COMUNES AMB LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA

Gran Canceller
Emm. i Rvdm. Mons. Juan José Omella, Arquebisbe de Barcelona

Degà
Dr. Joan Torra i Bitlloch

Vicedegà
Dr. Daniel Palau Valero

Consell de Facultat

 

AUTORITATS PRÒPIES:

Moderador
Excm. i Rvdm. Mons. Dr. Joan Planellas i Barnosell, Arquebisbe de Tarragona i Primat

Director
Dr. Andreu Muñoz Melgar

Sotsdirector
Dr. Joan Miquel Bravo Alarcón

Consell d’Institut

CLAUSTRE DE PROFESSORS

Professors estables:
Dr. Joan Miquel Bravo Alarcón
Dr. Jordi Díaz Moix
Dr. Josep M. Gavaldà Ribot
Dr. Andreu Muñoz Melgar
Dr. Rafael Serra Abellà

Professors no estables:
Llic. Joan Àguila Chavero
Dr. Àngel Belzunegui Eraso
Llic. Xavier Cortés Nadal
Llic. M. Claustre De Bofarull Bertrán
Dtnd. Manuel M. Fuentes Gasó
Llic. Jaume Gené Nolla
Dr. Joan Ramon Marín Torné
Llic. F. Xavier Morell Rom
Llic. Concepció Palacín Pahí
Llic. Antoni Pérez de Mendiguren Cros
Dra. Meritxell Pérez Martínez
Llic. Mercè Porta Martínez
Llic. Josep Queraltó Serrano
Llic. Vicenç Ribas Canals
Dr. Albert Viciano Vives

Professors invitats:
Llic. M. Esperança Amill Rocamora
Dra. Chiara Cecalupo – PIAC
Dr. Joan Ferrer Costa  UdG  – ABCat
Llic. Albert Fortuny Llaveria
Dr. Joaquim Malé Ribera – ABCat
Llic. M. Teresa Muñoz Melgar
Llic. Jordi Tinoco Moreno
Llic. Jordi Salvadó Estivill
Llic. David Arasa (IDTT)
Llic. Joan Guerola Arrastrària (IDTT)

Professors en excedència:
Llic. Norbert Miracle Figuerola

Professors emèrits:
Llic. Joan M. Banús Banús
Llic. Miquel Barbarà Anglès

Llic. Josep Bofarull Veciana
Dra. Carme Borbonès Brescó
Llic. Joaquim Claver Caselles
Dra. Montserrat Coll Calaf
Dr. Salvador de Brocà Tella
Llic. Carmen Eguía Acordagoicochea
Llic. Francesc Esteso Cuenca
Dr. Josep Gil Ribas
Llic. Joan Magí Ferré
Dr. Antoni Martínez Subías
Dr. Saturnino Menchón García
Llic. Joan Roig Montserrat
Llic. Santiago Soro Roca

SECRETARIA

Sra. Roser Fornell Guasch