Tercer curs (60 ECTS)

 

 Codi   Assignatura ECTS  Professor 
3101B OB Eclesiologia (*) 6.0
3108B OB Sagraments (*) 6.0
3109B OB Seminari de Síntesi (*)
(només alumnes de 3r curs que acaben el Batxillerat CCRR)
6.0
3102B OB Litúrgia 4.0 Dr. Rafael Serra
3103B OB Dret canònic (*) 4.0
3104B OB Moral de l’amor i de la sexualitat  4.0 Dr. Josep Maria Gavaldà
3105B OB Llibres profètics (*) 4.0 Llic. Jordi Salvadó
3106B OB Escrits joànics (*) 4.0
3110B OB Moral social (*) 4.0
3111B OB Llibres Sapiencials i Salms (*) 4.0
3112B OB Cartes apostòliques  4.0 Llic. Antoni Pérez de Mendiguren
3117B OB Teologia pastoral (*) 4.0
9112B OB Teologia espiritual (*) 4.0
0312B LL Llatí cristià II (*) 4.0
0322B LL Grec Bíblic II  4.0 Llic. Antoni Pérez de Mendiguren
0332B LL Hebreu Bíblic II (*) 4.0
3221B OP Lectura de l’Evangeli segons Joan 2.0 Dr. Joan Ferrer
3223B OP Els llibres de la història d’Israel 2.0 Dr. Joaquim Malé
3227B OP La geografia de la Terra Santa

(Aquesta assignatura es realitza participant a un pelegrinatge a Terra Santa i lliurant el treball corresponent)

2.0 Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

OB: assignatura obligatòria // OP: assignatura optativa // LL: Llengua clàssica 
(*) ASSIGNATURES QUE NO S’IMPARTIRAN EL CURS 2022-2023.

Cal cursar un mínim de 6 ECTS d’assignatures optatives en el transcurs del Batxillerat en Ciències Religioses. També cal escollir una llengua clàssica (Llatí cristià /Grec Bíblic / Hebreu Bíblic) i cursar-la durant dos cursos acadèmics (8 ECTS en total).

Durant un curs acadèmic l’alumne/a no pot cursar més de 60 ECTS.

    Horaris Batxillerat curs 2023-2024.

NOTA: Les assignatures es podran anul·lar en el cas de no haver-hi un nombre d’alumnes matriculats suficient.