Presentació

Qui som?

L’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» (ISCR «Sant Fructuós»- INSAF) és la institució acadèmica de l’Arxidiòcesi de Tarragona que ofereix els estudis teològics superiors en Ciències Religioses (Batxillerat i Llicenciatura), reconeguts civilment i eclesiàsticament.
L’Institut fou erigit el maig del 1996 i refundat el juny del 2010 per la Santa Seu. L’ISCR «Sant Fructuós» està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya i des de l’1 d’octubre de 2015 a l’Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona).
Ubicat al Seminari Pontifici de Tarragona, seu d’una magnífica biblioteca històrica, l’INSAF recull la tradició d’estudis teològics a nivell universitari que va ser iniciada el segle XVI amb la Universitas Tarraconensis, fundada pel cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta, i que fou continuada el segle XIX amb la Universitat Pontifícia de Tarragona. L’Institut Superior «Sant Fructuós» va sorgir de la transformació de l’Institut de Teologia de l’Arquebisbat de Tarragona, erigit l’any 1977.

Què oferim?

L’ISCR «Sant Fructuós» ofereix el coneixement dels principals elements de la teologia i dels seus necessaris pressupòsits filosòfics, a més d’aquells que són complementaris que provenen de les ciències humanes; proposa el tractament sistemàtic de la doctrina catòlica mitjançant el mètode científic que li és propi, el qual parteix de la Revelació interpretada autènticament pel Magisteri viu de l’Església (cf. Concili Ecumènic Vaticà II, Const. Dogm. Dei Verbum, n. 10) i promou la recerca de les respostes als interrogants humans, amb perspectiva teològica i amb l’ajut de les ciències filosòfiques, de les ciències humanes i de la resta de camps disciplinaris que s’ocupen dels estudis religiosos.

Finalitat i destinataris

L’ISCR «Sant Fructuós» té per finalitat la formació dels fidels ―laics i religiosos― amb vista a l’enriquiment de la seva vida cristiana, a la capacitat de donar raó de la pròpia fe, a l’exercici del seu apostolat propi, i en particular a la seva participació en l’evangelització. També té per finalitat preparar figures professionals integrades en les dinàmiques culturals i operatives de la societat contemporània, perquè puguin col·laborar amb els ministres sagrats en la seva missió específica; preparar els candidats per als diversos ministeris laïcals i serveis eclesials, qualificar els docents de religió catòlica a les escoles de diferent ordre i grau, exceptuant les institucions de nivell universitari.