Tramitació títol DECA Educació Infantil i Primària

A partir del 3 de gener de 2022 el títol de la DECA es podrà sol·licitar únicament en línia directament a la Conferencia Episcopal Española, i la seva emissió es farà en format digital.

Els tràmits s’han de fer a la pàgina web de Conferencia Episcopal Española: https://www.conferenciaepiscopal.es/deca/

Documentació necessària:

 1. PDF del Títol de Magisteri o Grau equivalent (o del justificant de pagament de les taxes del títol)
 2. PDF la certificació acadèmica dels 24 ECTS de les matèries del curs «La Teologia Catòlica i la seva Pedagogia» corresponents a las assignatures de DECA de Infantil i Primària (sol·licitar a la Secretaria de l’Institut)
 3. Declaració responsable degudament complimentada i signada (s’hi accedeix des del formulari online del web de la Conferencia Episcopal Española)
 4. PDF del justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60€ al compte: Banco Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal Española; Concepte: “DECA + Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol”)
 5. PDF del DNI/NIE o Passaport
 6. Formulari de sol·licitud degudament complimentat 

 

Passos previs que cal seguir:

 1. Omplir la sol·licitud de certificació acadèmic i lliurar-la a Secretaria.
 2. Verificació per part de Secretaria que s’han completat els estudis i revisió de la documentació acadèmica.
 3. Un cop la Secretaria de l’Institut comunica per correu electrònic a l’alumne/a la verificació cal pagar la taxa corresponent a l’expedició de documentació/certificat sol·licitat: 30€ (en efectiu a Secretaria o resguard ingrés bancari BBVA ES9401828366510200095122.
 4. Una vegada pagada la taxa, s’expediran els certificats corresponents. La Secretaria ho comunicarà per correu electrònic a l’alumne/a.
 5. Enviament/lliurament dels certificats a l’alumne/a.

 

Actualització: Gener 2022

 


Cal tenir present que els certificats han d’estar degudament revisats i signats per tant, la seva tramitació NO serà immediata. En cas que necessiteu aquesta documentació per a una data concreta, caldrà sol·licitar-la amb un mínim d’antel·lació.