Taxes

Curs 2023-2024

Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 2 ECTS 50 €
Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 4 ECTS 100 €
Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 6 ECTS 150 €
Una assignatura de la DECA d’Educació Infantil i Primària (6 ECTS) 150 €
Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 2 ECTS (alumnes oients) 30 €
Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 4 ECTS (alumnes oients) 45 €
Una assignatura de Batxillerat/Llicenciatura 6 ECTS (alumnes oients) 60 €
Mig curs (30 ECTS) 600€
Assignatura convalidada 25 €
Assignatura adaptada 15 €
Curs 2023-2024 Iniciació teològica per a agents de pastoral  90 €
Certificat d’estudis realitzats 25 €
Altres certificats  15 €
Exàmens de 3a i 4a convocatòria 25 €
Càrrec pel retard en el pagament de la matrícula 25 €
Càrrec per a recuperar els drets a examen per retard en els pagaments de matrícula 50 €
Certificat final Batxillerat 25 €
Drets del títol de Batxiller 115 €
Drets del títol de Grau 150 €
Drets del títol de Llicenciatura 200 €
Presentació de l’esquema de Tesina 150 €
Lliurament del treball de Tesina 300 €
Quota anual d’elaboració de Tesina (a partir del segon curs) 100 €
Cursos de formació permanent del professorat: 20 hores 50 €
Cursos de formació permanent del professorat: 40 hores 100 €
Certificats per a tramitar la DECA Ed. Infantil i Primària 30€
Certificats per a tramitar la DECA d’ ESO i Batxillerat 60€
Assegurança 2 €
Taxes de secretaria per quadrimestre / curs sencer 15 € / 30 €
Preu per ECTS  (Batxillerat i Llicenciatura en Ciències Religioses / DECA Primària – DECA Secundària) 25 €

En alguns casos el pagament de la matrícula es podrà fraccionar en dues quotes per cada quadrimestre:
– Primer Quadrimestre: 1a meitat abans del 20.09.2023 (abans de l’inici de les classes) i 2a meitat abans del 04.12.2023.
– Segon Quadrimestre: 1a meitat abans del 29.01.2024 (abans de l’inici de les classes) i 2a meitat abans del 15.04.2024.

El retard del pagament de la matrícula en els terminis establerts suposarà un increment de 25,00€. Si l’alumne/a no ha pagat la totalitat de la matrícula abans de l’inici del període d’exàmens de la primera convocatòria perd la convocatòria; en el cas que l’alumne/a vulgui examinar-se en les convocatòries successives haurà de pagar una taxa de 50,00€. Dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del primer dia lectiu del quadrimestre, l’alumne/a pot retirar la seva sol·licitud de matriculació a una o més assignatures amb el retorn íntegre de les taxes acadèmiques corresponents, excepte les taxes de Secretaria.