Col·lecció “Estudis de Teologia i Ciències de la Religió”

Josep Gil i Ribas, Jesús, fill de Déu i germà dels homes. Síntesi de Cristologia (Estudis de Teologia i Ciències de la Religió 1), Tarragona: P.A.M. – ISCR Sant Fructuós 1998
Josep Raventós i Giralt, La sinodalitat a Catalunya. Síntesi històrica dels concilis tarraconenses (Estudis de Teologia i Ciències de la Religió 2), Tarragona: P.A.M. – ISCR Sant Fructuós 2000
 Montserrat Coll i Calaf, Una filosofia del llenguatge religiós. Henri Duméry (Estudis de Teologia i Ciències de la Religió 3), Tarragona: P.A.M. – ISCR Sant Fructuós 2002