Formació d’adults

*Diploma d’Iniciació teològica per a Agents de Pastoral

 

Objectiu i continguts: Oferir en dos cursos acadèmics una formació bàsica en Ciències Religioses adreçada a fidels que tenen responsabilitats eclesials o estan cridats a tenir-les. Es pretén formar des d’una doble dimensió teòrica i pràctica en aspectes centrats en el coneixement de la Bíblia, en Eclesiologia, en Teologia fonamental i pastoral, en Litúrgia i Sagraments i en aspectes de Moral fonamental i social. També es pretén que l’alumne assoleixi nocions bàsiques en el coneixement i gestió del patrimoni cultural, en Dret canònic i aspectes bàsics sobre organització i administració de l’Església.

Temporització i temari:

1r trimestre (octubre-desembre) 2n trimestre
(gener-març)
3r trimestre
(abril-juny)
1r Curs Introducció
a la Bíblia
Introducció a la Teologia Introducció a la Eclesiologia
2n Curs Moral fonamental i social Litúrgia i Sagraments Gestió en patrimoni cultural, dret, organització i administració de l’Església

 

Horari i creditatge: Cada bloc temàtic tindrà 15 hores en sessions de 90 minuts, un cop a la setmana.

 

 

 

 

Els cursos estan concebuts per a realitzar-se en cada arxiprestat. Per a més informació adreceu-vos a la Secretaria de l’INSAF.