Aturada classes presencials a l’INSAF a partir del 15 d’octubre

El Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les universitats catalanes han acordat, tal com ha demanat el Departament de Salutreduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l’índex de contagi per COVID-19 a Catalunya mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària i la reducció dels contactes socials. Aquesta reducció  de l’activitat se centra concretament en les classes teòriques i no afecta les pràctiques ni les activitats de recerca.

L’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» en coordinació amb l’Ateneu Universitari Sant Pacià s’afegeix a les mesures que s’han establert en aquest acord, i per tant, a partir del dia 15 d’octubre, les classes presencials a l’INSAF se suspenen durant 15 dies, fins a divendres 30 d’octubre. Durant aquest període, les classes continuaran amb l’horari habitual mitjançant la modalitat de presencialitat telemàtica de la plataforma GoToMeeting tal com es va fer durant el confinament del proppassat curs 2019/2020.