Carta Dominical de Mons. Joan Planellas: «L’Institut Superior de Ciències Religioses»

 

Estimats tots, avui voldria parlar de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de la nostra arxidiòcesi.

L’Institut Sant Fructuós, reconegut per la Facultat de Teologia de Catalunya, ofereix uns estudis sistemàtics de teologia, de nivell universitari, amb totes les matèries concurrents: Sagrada Escriptura, filosofia, teologia, història de l’Església, arqueologia i arts cristianes, etc. Després dels tres primers cursos, s’obté el grau eclesiàstic que, per al reconeixement civil a l’Estat espanyol es requereix un any més d’estudis. Si hom desitja completar els estudis en aquest centre acadèmic, aquests comprenen un total de cinc cursos, al final dels quals s’obté la llicenciatura en Ciències Religioses, amb reconeixement eclesial i civil.

El nivell majoritari de la societat i els interrogants que planteja la vida en el món modern fan més necessari, cada dia, posseir un pensament sòlid i clarificat de la fe. L’anomenada «fe del carboner» avui no s’aguanta. L’entrada de molts laics i laiques a la docència, especialment els qui es dediquen al camp de la religió —escola, catequesi o altres àmbits—, cosa que és un «signe dels temps», exigeix una formació ben documentada. El mateix passa quan hom vol obrir-se a un diàleg seriós amb l’home d’avui.

L’Institut Sant Fructuós s’ha marcat aquests objectius; però no queda clos en l’àmbit dels creients, està obert sense discriminació a altres persones que, contemplant des de fora la comunitat cristiana, s’interessen per la fe que professa l’Església catòlica. El nostre Institut està cobrint un dels objectius sobre la formació demanats pel Concili Vaticà II i urgits també pel Concili Provincial Tarraconense de 1995. En els moments actuals, el nostre Institut esdevé la primera casa de formació de la nostra arxidiòcesi, donat que, com sabeu, els nostres seminaristes des de fa anys es formen a Barcelona.

Aquests dies acaba de començar el nou curs, però la matrícula resta oberta durant tot el mes d’octubre que acabem de començar per a tothom qui s’hi vulgui inscriure. Precisament, la inauguració oficial del curs acadèmic tindrà lloc el proper 17 d’octubre, a les 7 de la tarda, amb una ponència del Dr. Eloy Bueno, professor a la Facultat de Teologia de Burgos, sobre l’activitat missionera en el marc de l’Església local. Cal dir que el Dr. Bueno és un dels millors experts en la teologia sobre l’activitat missionera de l’Església.

Les classes de l’Institut tenen lloc a l’edifici del Seminari de Tarragona, amb possibilitat d’aparcament al pati d’esports. Invito i encoratjo a participar en aquests cursos especialment als laics i laiques diocesans, als religiosos i religioses, als instituts seculars, als mateixos preveres i diaques, per a renovar o actualitzar allò que al seu moment van estudiar, així com també a aquells homes i dones de bona voluntat que malden pel sentit de la pròpia vida i la dels altres. L’horari és de dilluns a dijous de 6 a 2/4 de 10 del vespre. Però també hom pot inscriure’s només a l’activitat d’un dia. Es pot consultar el programa al web: www.insaf.cat. Ens hi va la formació del present i del futur de la nostra Església diocesana.

† Joan Planellas i Barnosell
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

 

Descarregar «Full Dominical» Núm. 3629 / 06.10.2019