Curs de Formació Permanent «El Pacte Educatiu Global» – Juliol 2023

El curs «El Pacte Educatiu Global» s’adreça a docents de Religió catòlica de Primària i Secundària que estan exercint o volen exercir tant en centres públics com privats de Catalunya, als equips directius de les escoles cristianes i als responsables de pastoral dels centres educatius. Serà reconegut com a curs de Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (30 hores).

Es realitzarà amb la col·laboració del Secretariat diocesà per a l’Ensenyament i l’Escola Cristiana de l’Arquebisbat de Tarragona.

Contingut del curs:

1. El currículum de Religió catòlica a l’Estat espanyol:  Antecedents i competència. L’aplicació a Catalunya

2. El currículum competencial de Religió catòlica LOMLOE

3.  Els 3 àmbits de la realització competencial de l’alumnat:
– La realització personal
– La implicació social
– El desenvolupament acadèmic

4. El marc eclesial en el nou currículum d’ERE
– El Pacte Educatiu Global
Laudato Si’
Fratelli Tutti

5. Instruments i materials per enriquir la proposta pedagògica de l’assignatura de Religió catòlica i de la identitat de l’escola cristiana.

Requisits de certificació:

Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul.
Participació activa a les classes.
Complimentar el qüestionari de satisfacció.
Assistència mínima del 80% d’hores lectives presencials.

Descripció i calendari:

De dilluns a divendres: del 3 al 7 de juliol de 2023.
5 sessions de 4,5 hores (de 9.00 a 13.30 h.) més 7,5 hores de pràctiques no sotmeses a           presencialitat.

 Objectius:

 – Impulsar els processos reflexius relacionats amb la LOMLOE i el nou currículum de Religió catòlica a l’ensenyament no universitari.
– Fer transferència a l’aula per desenvolupar les competències de l’alumnat.
– Conèixer i aplicar els elements del Pacte Educatiu Global impulsat pel Papa Francesc, com un dels elements claus del marc eclesial en el nou currículum i de les metodologies contemplades a la Llei.

Lloc de realització:

Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» (Centre Tarraconense “El Seminari” – C/ Sant Pau, 4 – 43003 Tarragona)

Preu del curs: 60€
Inscripcions obertes

  Descarrega el programa