L’ISCR «Sant Fructuós» de Tarragona inaugura el curs acadèmic 2018-2019

L’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós (INSAF) ha inaugurat el dia 18 d’octubre el curs acadèmic 2018-2019 amb la lliçó inaugural a càrrec del Dr. Rafael Vázquez, delegat diocesà d’Ecumenisme i diàleg interreligiós del bisbat de Màlaga, sobre el tema «La Reforma de l’Església a la llum del moviment ecumènic».

Com cada any, l’acte es va iniciar amb la celebració de l’eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, a la capella major del Seminari de Tarragona. Seguidament, a la sala d’actes del Centre Tarraconense El Seminari es va procedir, en primer lloc, a la lectura de la memòria del curs 2017-2018, a càrrec del director de l’Institut, Dr. Joan Miquel Bravo.
El Dr. Vázquez va iniciar la seva exposició fent un balanç del que han aportat els diàlegs ecumènics a la configuració actual de la nostra Església en aquest any 2018 que s’escau el 70è aniversari de la creació del Consell Mundial de les Esglésies a Amsterdam. També va desenvolupar la idea del diàleg ecumènic com «un intercanvi de dons» i no tant d’idees, va presentar el document «L’Església: vers una visió comuna» (2013), destacant el seu gran valor i aportació; i els reptes que es plantegen per avançar en un camí de reforma. «El 70è aniversari del naixement del Consell Mundial de les Esglésies pot ser un moment oportú per valorar seriosament els resultats d’aquests diàlegs ecumènics, al meu parer poc coneguts i assimilats al món catòlic, i valorar les crides que l’Esperit Sant pot estar fent a les diferents esglésies», va dir.
El ponent va afirmar que avui dia, en el context de pluralisme confessional i religiós en què vivim, no podem fer una autèntica reforma des de les claus exclusives de la pròpia confessió sense tenir en compte l’Església de Crist. «De fet, aquest és el plantejament que ja va intuir el Concili Vaticà II admetent que fora de l’estructura de l’Església catòlica s’hi troben molts elements de santedat i veritat (cf. LG 8)», va subratllar.
En relació a la qüestió de trobar punts d’encontre, el rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Mn. Armand Puig, fent esment a la constitució apostòlica del papa Francesc Veritatis Gaudium sobre les universitats i facultats eclesiàstiques va destacar alguns trets que cal tenir present com són el diàleg, la presència enmig del món fora de l’àmbit estrictament eclesial, el treball interdisciplinari i la missió cap a la cultura de valors com la pau o la solidaritat.
El Sr. Arquebisbe, en el seu parlament d’inauguració del curs acadèmic, va agrair públicament la tasca dels professors i professores, «perquè l’educació no sempre és una feina agraïda, però comporta moltes satisfaccions, sobretot quan un mira enrere i veu que allò que ha sembrat, creix i dona fruits». També va fer referència al Sínode de bisbes sobre la joventut que s’està celebrant a Roma. «Preguem doncs pel seu èxit. L’Institut, també, pot contribuir seriosament en els objectius que es proposa aquest important Sínode: madurar la pròpia fe i ajudar al discerniment vocacional», va expressar.
Entre les autoritats assistents hi havia el vicari general de l’arxidiòcesi, Mn. Joaquim Fortuny; la consellera de relacions ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona, Sra. Elvira Ferrando i el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Daniel Cid, entre d’altres.

Font: Mitjans de Comunicació Social de l’Arquebisbat de Tarragona