Ressenya històrica del logotip de l’INSAF

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona informa sobre la peça MNAT(P) 335
Placa de marbre blanc, de 90 x 54,5 x 6 cm (mesures màximes), amb una inscripció llatina encapçalada per un crismó que té la forma d’una creu decorada, dels braços de la qual pengen les lletres gregues alfa i omega. Va ser recuperada, pels volts del mes de gener de 1927, en una de les tombes de la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona (excavacions dirigides per Mn. Joan Serra i Vilaró).
La inscripció (RIT 946), dedicada a Aventí, mort quan tenia uns quaranta anys (aproximadament), és força curiosa per les separacions poc ortodoxes de les paraules però molt interessant perquè precisa les dates de naixement i, especialment, de la mort d’aquest personatge cristià del segle V dC:

Hic iacit vir h-
onoratus Av-
entinus annoru-
m XL, natus Hon-
ori XIII et Theodos-
i X (consulatu) et depositus est
d(ie) quintu KL (=kalendas)
Ianuari enie(n)t(e)
cons(ulatu) M(a)gn(i), in pa-
ce requescet.

Les lletres tenen alçades variables, entre 3,5 i 2 cm. Per les dades cronològiques que dóna la mateixa inscripció, deduïm que Aventí va néixer l’any 422 i que va morir el 28 de desembre (dia cinquè de les calendes de gener) del 459 (segons el Dr. Géza Alföldy, ja que els autors anteriors situen la data en el 560 o 561).

BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA

1. P. BELTRAN, Diario de Tarragona, 30 de gener de 1927 [reproduït al Boletín Arqueológico (Tarragona). èp. III, núm. 35 (gener-juny de 1927), pp. 288-289, amb foto, i a l’Obra Completa. I, Antigüedad, Saragossa 1972, pp. 683-685].
2. J. SERRA I VILARÓExcavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona, «Memorias de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades», núm. 93 (1 de 1927), Madrid 1928, pp. 23-24 + làm. XLVIII,2.
3. J. VIVES, «Inscripcions cristianes de la necròpolis romano-cristiana de Tarragona», en Anuari. Institut d’Estudis Catalans, vol. II (1927-1931), Barcelona 1936, pp. 380-381, núm. 4 amb foto.
4. G. ALFÖLDYDie römischen Inschriften von Tarraco, Berlín 1975, pp. 416-417, núm. 946 + làm. CLIV.