Curs d’Iniciació teològica per a agents de pastoral

Objectiu i continguts: Es vol oferir en dos cursos acadèmics una formació bàsica en Ciències Religioses adreçada a fidels que tenen responsabilitats eclesials, estan cridats a tenir-les o mostren interès en els continguts del curs. Així, principalment,  es pretén formar des d’una doble dimensió teòrica i pràctica en aspectes centrats en el coneixement de la Bíblia, en Eclesiologia, en Teologia fonamental i pastoral, en Litúrgia i Sagraments i en aspectes de Moral fonamental i social. També es pretén que l’alumne assoleixi nocions bàsiques en el coneixement i gestió del patrimoni cultural, en Dret canònic i aspectes bàsics sobre organització i administració de l’Església.

Temporització i temari:

  1r trimestre (octubre-desembre) 2n trimestre (gener-març) 3r trimestre
(abril-juny)
1r Curs Introducció
a la Bíblia
Introducció
a la Teologia
Introducció
a l’Eclesiologia
2n Curs Moral fonamental i social Litúrgia i Sagraments Gestió en patrimoni cultural, dret, organització i administració de l’Església.

Horari i creditatge: Cada bloc temàtic tindrà 15 hores en sessions de 90 minuts. Dimarts de 19.00 a 20.30h.

Preu del 1r curs (3 trimestres): 90 €

Calendari i professorat:

Introducció a la Bíblia: 10, 17, 24 d’octubre; 7, 14, 21 i 28 de novembre; 5, 12 i 19 de desembre de 2023. Professor: Llic. Antoni Pérez de Mendiguren

Introducció a la Teologia: 16, 23, 30 de gener; 6, 13, 20 i 27 de febrer; 5, 12 i 19 de març de 2024. Professor: Dr. Joan Miquel Bravo

Introducció a l’Eclesiologia: 9, 16, 23 i 30 d’abril; 7, 14, 21 i 28 de maig i 4 i 11 de juny de 2024. Professor: Dr. Joan Miquel Bravo

Cada trimestre es preveu un matí de dissabte per fer una trobada amb els laics que fan el curs a fi i efecte de tenir una jornada d’espiritualitat, convivència i també de coneixement de les diferents realitats diocesanes.

Lloc de realització:  ISCR «Sant Fructuós»  C/ de Sant Pau, 4 – Tarragona

Matrícula: https://www.insaf.cat/matricula/

Organitza: Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós-Arxiprestat del Tarragonès