Curs “L’ensenyament de la Religió catòlica en el nou context LOMLOE. El repte competencial”

El curs “L’ensenyament de la Religió catòlica en el nou context LOMLOE. El repte competencial” s’adreça a docents de Religió catòlica de Primària i Secundària i  serà reconegut com a curs de Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (30 hores).

Es realitzarà el realitza amb la col·laboració del Secretariat diocesà per a l’Ensenyament i l’Escola Cristiana de l’Arquebisbat de Tarragona.

Contingut del curs (*)

1. El currículum de Religió catòlica a l’Estat espanyol:

     Antecedents i competència (La Conferència Episcopal Espanyola)
     L’aplicació a Catalunya

2. Del marc curricular actual (LOMCE) al nou marc curricular (LOMLOE). D’una estructura disciplinar a una estructura competencial.

     Els 3 àmbits de la realització competencial de l’alumnat:
          La realització personal
          La implicació social
          El desenvolupament acadèmic

     Els 4 nivells diferenciats de desenvolupament curricular:
          Nivell 1: Finalitats educatives per a cada etapa
          Nivell 2:  Perfil de sortida que orienta cada etapa educativa
          Nivell 3: Desenvolupament dels descriptors específics
          Nivell 4: Currículum per àrees i matèries

3. El nou currículum competencial de religió catòlica LOMLOE.

4.Competències específiques, criteris d’avaluació, sabers bàsics i situacions d’aprenentatge al nou currículum de religió catòlica LOMLOE. 

5. La programació competencial d’unitats didàctiques i situacions d’aprenentatge.

6.Exemplificacions i supòsits pràctics.

(*) Els blocs 1, 2 i 3 són comuns per a tots els docents (Infantil, Primària i Secundària).
Els blocs 4 i 5 s’oferten simultàniament en aules diferenciades adreçades a Infantil i Primària (grup 1) i Secundària i Batxillerat (grup 2).
El bloc 6 es desenvoluparà parcialment a les aules i amb treball personal, no presencial, de l’alumnat.

Requisits de certificació:

     Avaluació positiva de les tasques encomanades a cada mòdul.
Participació activa a les classes.
Complimentar el qüestionari de satisfacció.

Persones destinatàries:
     Aquest curs està adreçat a tot els docents de Religió catòlica (nivells no universitaris) que estan exercint o volen exercir tant en centres públics com privats de Catalunya.

Descripció i calendari:

De dilluns a divendres: de l’11 al 15 de juliol de 2022.
5 sessions de 4,5 hores (de 9.00 a 13.30 h.) més 7,5 hores de pràctiques no sotmeses a            presencialitat.

 Objectius:

 – Impulsar els processos reflexius relacionats amb la LOMLOE i el nou currículum de Religió catòlica a l’ensenyament no universitari.
– Fer transferència a l’aula per desenvolupar les competències de l’alumnat.
– Conèixer i aplicar els elements del nou currículum i de les metodologies contemplades a la Llei per tal de poder programar amb els mateixos estàndards que la resta de professorat.
– Planificar i treballar algunes exemplificacions per millorar l’assoliment de la competència pedagògica demanada amb el nou plantejament curricular.

Lloc de realització:

Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» (Centre Tarraconense “El Seminari” – C/ Sant Pau, 4 – 43003 Tarragona)

Preu del curs: 60€
Inscripcions obertes fins al 4 de juliol

 

Descarrega el programa