Carta del nou rector de l’AUSP

A tota la comunitat educativa de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Benvolguts, benvolgudes:

Em plau fer-vos saber que aquest matí ha arribat el meu nomenament de rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), signat el dia 10 d’aquest mes, per al trienni 2023-2026, pel cardenal Joan Josep Omella Omella, Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià.

Havia rebut el nomenament de pro-rector el dia 6 de juliol passat amb l’encàrrec de «garantir el dia a dia de la marxa de l’Ateneu i de preparar la constitució de la terna per al nomenament de rector en els pròxims mesos, sense deixar les tasques com a degà de la Facultat de Teologia». He procurat fer-ho així. La col·laboració de tots i totes ha estat imprescindible per a aquest temps que es definia també com a «excepcional». Gràcies de tot cor!

Comença ara un moment nou per a la vida de l’Ateneu, on caldrà constituir bé els equips i trobar la millor manera de funcionar, tenint present que tot això coincideix amb la marxa plena de les tres Facultats, Teologia, Filosofia i Història, Arqueologia i Arts cristianes, i de l’Institut de Litúrgia ad instar facultatis.

Us faig saber que el Dr. Daniel Palau Valero, que fins ara era vicedegà, passa a ser degà de la Facultat de Teologia, en funcions.

Compto amb l’ajuda de tots vosaltres. I amb la vostra pregària. Només així podré –podrem– «exercir aquesta tasca com un eficaç servei a l’Església» que tots ens estimem.

Joan Torra Bitlloch
Barcelona, 13 de maig de 2024